Oferta - Logip Sp. z o.o.

  • Logopedia

  • Mobilny gabinet logopedyczny

  • Terapie logopedyczne

  • Diagnozy logopedyczne

  • Przygotowanie dzieci do szkoły

  • Nauka czytania i pisania

  • Leczenie logopedyczne schorzeń: dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia, dysortografia

  • Praca z dziećmi z wadami wymowy i opóźnionym rozwojem mowy